ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. และระดับปริญาตรี

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)
🔰 รับตรง รอบ 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3)
🔰 รับตรง รอบ 2
📌รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1-6 พ.ค. 2564
📌จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามประกาศ ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2564

 2,660 total views,  75 views today