ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เริ่มทำสัญญาวันที่ 10 – 22 กรกฎาคม 2562

**สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานกองทุน ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา หรือ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4213**

ตรวจสอบรายชื่อ

 330 total views,  1 views today