ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2558 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.30 น. สอบสัมภาษณ์ 13.00 – 15.00 น.

**ติดตามรายชื่อได้ที่นี่ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม/สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

รายชื่อผู้เข้าสอบ สถานศึกษาส่งมา

รายชื่อผู้เข้าสอบ MOU

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1,237 total views,  1 views today