ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 และ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้

👉👉 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2563
👉👉 วันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2563
👉👉 กำหนดยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2563

🔴 ตรวจสอบรายชื่อ TCAS 5 (ม.6) http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T5-63-STD.pdf

🔴 ตรวจสอบรายชื่อ รับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.) http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/A3-63-STD.pdf

🔴 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rmutp.ac.th/เตรียมรับสมัครนักศึกษา2563

 2,311 total views,  128 views today