ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับเงินส่วนลด 10% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ได้รับเงินคืน 10 % ภาคการเรียนที่ 2/2563

ตรวจสอบรายชื่อ

 4,029 total views,  85 views today