ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในวิกฤตโควิด-19

ประกาศแจ้งนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในวิกฤตโควิด-19

หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต (รอบตกค้าง)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือฯ ในระบบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หลังจากนี้ระบบจะปิด
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะสรุปเเจ้งรายชื่อผู้ขอรับเงินคืน ภาคเรียนที่ 3/2562 รอบสุดท้าย

 1,393 total views,  112 views today