ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ

📌📌📌ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หากเลยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ขอรับเงินคืน)

ดูรายชื่อ >> http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/listname_630608.pdf

ลงทะเบียน >> https://www.rmutp.ac.th/refund/#!/

 2,059 total views,  1 views today