ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! รายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

  1. การเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์จะใช้โปรแกรม Google Meet ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง
  2. ให้นักศึกษาตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน และ สถานที่ที่รับการสัมภาษณ์ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน

การเตรียมตัวในวันเข้ารับการสัมภาษณ์

  1. ให้นักศึกษาเข้าห้องรอรับการสัมภาษณ์(ตาม Link ใน e-mail ที่ได้รับแจ้งก่อนเวลาสัมภาษณ์ 30 นาที และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์
  2. นักศึกษาต้องตั้งชื่อการเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ด้วยลำดับเลขที่ตามในประกาศฯ และ เป็นชื่อจริงพร้อมนามสกุลของนักศึกษา (ภาษาไทย)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่

 2,759 total views,  1 views today