ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว
โดยให้นักศึกษาขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในระบบบริการการศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดทำการ

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ได้ที่
https://reg.rmutp.ac.th/

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์
http://regis.rmutp.ac.th/upload/onlineFormREGRMUTP.pdf

 3,543 total views,  1 views today