กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

“ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งความสมบูรณ์ให้กับทะเลไทย”

ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งความสมบูรณ์ให้กับทะเลไทย  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2563  จังหวัดชลบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  30  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทประการังน้ำตื้น

« 1 of 2 »

 

 10,625 total views,  134 views today