กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2/2563

ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์”ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2563 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live
ผลการแข่งขัน ประเภทนำเสนอ
อันดับที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อันดับที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อันดับที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาพกิจกรรม

 112,165 total views,  2 views today