กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา จุดประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ หรือศึกษาต่อระดับปริญญา พัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดีของสังคม ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

« 1 of 4 »

ภาพเพิ่มเติม

 24,209 total views,  3 views today