ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขณะนี้สถาบันภาษาได้เปิดสอบรอบที่ 2 แบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565
– ผู้ที่ผ่านการสอบและมีระดับคะแนนเกิน 70 คะแนน จะยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1
– ผู้มีระดับคะแนนเกิน 90 คะแนน จะยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2

สถาบันภาษาจะส่ง link การสอบมาที่ Email ของนักศึกษา
โดยอีเมล จะเป็นชื่อนศ.@rmutp.ac.th
และรหัสผ่านคือรหัสประจำตัวประชาชน

สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ อีเมล และรายละเอียดการเข้าสอบ
https://drive.google.com/file/d/18FkEVN58TeuKO5vqSC9q8HTNHBXOpK9h/view?usp=sharing

 8,238 total views,  105 views today