ข่าวสาร

มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวน 3 อัตรา

รับสัมครตั้งแต่วันที่ 3-28 สิงหาคม 2566 

(คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Loading