ข่าวสาร

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยเชิงนวัตกรรม
📝Journal of Engineering and Innovative Research คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
🗓️ประจำปี 2566 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) ปีที่1 ฉบับที่ 2
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
043-283700 ต่อ 83120 เว็บไซด์คลิกที่นี่

Loading