ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยท้ายเงวียน ประเทศเวียดนาม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยท้ายเงวียน ประเทศเวียดนาม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาชาวไทย จำนวน 17 ทุน ทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม ได้แก่
(1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน
(2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
(3) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนน 2 ทุน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3nxYiGo และส่งใบสมัครได้ที่ itc@tnut.edu.vn หรือ nguyentuanminh@tnut.edu.vn ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

 34 total views,  1 views today