ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

เข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenrative Medicine of Thailand ขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในการนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว (ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

 25 total views,  1 views today