ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ และส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

กำหนดการ

 

 609 total views,  107 views today