ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญส่งผลงานเข้ารร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญส่งผลงานเข้ารร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564
ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
โดยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

 733 total views,  1 views today