ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญ คณาจารย์นิเทศ เข้าร่วมอบรม CWIE รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญ คณาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ เข้าร่วมอบรม CWIE รุ่นที่ 1 หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถานประกอบการ
อบรมในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 สมัครภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565
*หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนกรอกในระบบ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 126 total views,  1 views today