ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศ          คำร้องขอโอน          หนังสือยินยอมให้โอน/ย้าย หน่วยงาน

Loading