ข่าวสาร

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ประจำปี 2565
💙มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯประจำปี 2565 สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – ปริญญาตรี เปิดรับเอกสารใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2565
💙หลักเกณฑ์และใบสมัคร : https://shorturl.asia/gO81X ส่งเอกสารที่งานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา
⚠️หมายเหตุ
– ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ยังคงสภาพนักเรียน-นักศึกษา และกำลังศึกษาในภาคการศึกษาปกติเท่านั้น
– มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน และ/หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐในภาคพิเศษ ภาคสมทบ และการศึกษานอกโรงเรียน

 49 total views,  1 views today