ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และ ปวช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี

รอบ TCAS 1 : Portfolio (วุฒิม.6)
📌📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2565

รอบโควตา 1 (วุฒิปวช. ปวส.)
📌📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบโควตา 1 (วุฒิม.3)
📌📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2564
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th

 2,694 total views,  167 views today