ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

📢 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 #rmutp #RmutpFB
⚙ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
⚙ ขั้นตอนการสมัคร http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/Howto.pdf
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4118, 4117 และ 4100

 3,037 total views,  1 views today