กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

“ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย”

ในวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ โดยได้รับเกียรติจากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน  มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมงานคับคั่ง โดยมีพิธีสรงน้ำ โดยพระราชสารเมธี เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป และมีพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสอีกด้วย

« 1 of 5 »

 24,454 total views,  1 views today