ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมทำบุญประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสาตร์ (อาคารริมน้ำ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

Loading