กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนะจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 215 ปี เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.

« 1 of 2 »

 13,197 total views,  2 views today