ข่าวสาร

วธ สศร. เชิญชวนเสนอรายชื่อศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่นเข้ารับการคัดสรรเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๖

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร) ได้ประกาศเชิญชวนให้ หน่วยงานด้านศิลปะ องค์กรเครือข่ายต่างๆ และศิลปิน ร่วมกันเสนอรายชื่อศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2566 ใน ๗ สาขา ได้แก่
1. ทัศนศิลป์
2. สถาปัตยกรรม
3. วรรณศิลป์
4. ดนตรี
5. ศิลปะการออกแบบ
6. ศิลปะการแสดง
7. ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
โดยรางวัลศิลปาธร จะประกาศรางวัลสาขาละ 1 คน ผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็นศิลปินศิลปาธรจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้สนใจสามารถเสนอรายชื่อศิลปินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 มิถุนายน 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th

FB : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 2093755 ในวันและเวลาราชการ

Loading