กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙ รูป และผู้เกษียณ เดินทางไปปล่อยปลา ณ สวนหย่อมพระราม ๗ หลังจากนั้นผู้เกษียณร่วมกันบวงสรวงพระพิษณุกรรม กิจกรรมช่วงเย็นร่วมรับประทานอาหารพร้อมชมวิดีทัศน์ และการแสดงจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำ และมอบช่อดอกไม้ และมอบโล่เกียรติยศ และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณอายุและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน คือ อาจารย์เจริญ สมชื่อ อาจารย์ทินกร จันทร์กระจ่าง ผศ.จารุนันท์ บุณยโสภณ อาจารย์จักรวัฒน์ เรืองแรงสกุล นางวิไลวรรณ คำปาน และนายสมศักดิ์ นาคเกษม ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

« of 6 »

Loading