กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวะ มทร.พระนคร จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ฝ่าโควิด – 19 ผ่านรูปแบบออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 รูปแบบออนไลน์ “The 5th RMUTP Conference on Engineering and Technology 2021” Online ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ google meet โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ความสำคัญของมาตรวิทยากับงานวิศวกรรม การวิจัย และการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดย ดร.นฤดม นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอบทความของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน ผ่านระบบ google meet การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม โดยผู้เข้าร่วมงานจะนำเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการดำเนินการตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal และรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (covid-19)

« of 2 »

 103,462 total views,  1 views today