ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวะ ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สรสุธี บัวพูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สรสุธี บัวพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผลงาน “เครื่องอัตโนมัติสำหรับให้อาหารและน้ำแก่สุนัข”

Loading