ข่าวสาร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขยายเวลาส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้ชื่อ รางวัลคุณธรรม อวอร์ด ปี 2565 ประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย ซึ่งได้มีการเปิดรับผลงาน ประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร Moral Awards 2022 ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 นั้น

ด้วยขณะนี้มีผู้สนใจเสนอผลงานเข้ามาเพิ่ม และที่ผู้สนใจบางส่วนยังส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์ในระบบ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2566 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.moralawards.com หรือ www.moralcenter.or.th

Loading