ข่าวสาร

สคบ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

  • “บุหรี่ไฟฟ้า” อันตรายและผิดกฎหมาย คลิกที่นี่
  • ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
  • ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
  • ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก คลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารได้ช่องทางไลน์  ห้องข่าว สคบ.

Loading