ข่าวสาร

สถาบันคลังสมองของชาติประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 25,000บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้ที่ www.knit.or.th

 74 total views,  1 views today