ข่าวสาร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2567

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ   ดาวน์โหลด
ใบสมัคร เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ   ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล ผู้อำนวยการ   ดาวน์โหลด

Loading