กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ และคณะทำงานของสมาคมฯ มอบตู้เก็บตัวอย่างความดันบวก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสมยศ วัชรสกุลเดช นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ และคณะทำงานของสมาคมฯ มอบตู้เก็บตัวอย่างความดันบวก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จังหวัดนนทบุรี โดยนายแพทย์กวิตม์ ซื่อมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ

สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งที่ได้ถูกปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบำราศนราดูร เมื่อช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมา และได้รับรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวนกว่า 40 ราย โดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดรักษาหายแล้ว

นอกจากนี้ นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ได้มอบเครื่องอบยูวี Face shield และยาฆ่าเชื้อให้กับบุคลาการทางการแพทย์ได้ใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัยของการแพร่ระบาดด้วย

 10,111 total views,  132 views today