ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ทางสถาบันภาษาได้มีการจัดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google meet สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลาตามตารางสอบที่แนบ
📌รายละเอียดการสอบและรายชื่อ คลิก !
⚠️ หากนักศึกษา ไม่เข้ารับการสอบหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการสอบได้ ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 ตามปกติ ⚠️
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6056-8

Loading