ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 962 4262 1595

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียน: ดำเนินรายการโดย ดร. ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. 02-503-2628-9 email: engagementthailand2019@gmail.com

 88 total views,  2 views today