ข่าวสาร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)  “สานพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการประชุมมากกว่า 150 หัวเรื่อง ทันต่อสถานการณ์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อาทิ
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงนิทรรศการน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
– กิจกรรม เวที Highlight Stage
– รางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024 Award)

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ 👉 https://researchexporegistration.com/ 👈
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

banner

Loading