ข่าวสาร

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เปิดรับสมัครบุคคล ประจำปี 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading