ข่าวสาร

สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ

สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท ภายใต้หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 หรือการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40 เปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 และส่งผลงาน 6 มิ.ย – 5 ก.ค. 65 

สมัครได้ที่ https://forms.gle/TnbmShpuaTJoBauq6

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (โครงการ SSO Star Contest) ขอเชิญชวน ประกวดคลิปวิดีโอ สำนักงานประกับสังคม ซึงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท หัวขอ การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 การรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40 (เลือกประกวดได้เพียงคนละ หัวข้อ) คุณสมบัติผูสมัคร เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี) ระยะเวลาการรับสมัคร 15 มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม ระยะเวลาการส่งผลงาน 6 มิถุนายน- 5 กรกฎาคม 2565 กรอกใบสมัครไดที่ scan me สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน scan me www.sso.go.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม (ผ่ายนิเทศ) ศูนยสารนิเทศ โทร 2956 2536 2956 2537"

 

 135 total views,  1 views today