กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อว.ตรวจเยี่ยม “มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร. ดนุช ตันเทิดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ศูนย์พระนครเหนือโดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงเช้าคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมห้องประวัติพระนครเหนือที่บอกเล่าถึงรากเหง้า ความเข้มแข็งและศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ในช่วงบ่ายได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชามาตราฐานทางการแพทย์และWHO-GACP ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปภาพทั้งหมด

Loading