ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “ธรรมสวนะออนไลน์”

เชิญชวนบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “ธรรมสวนะออนไลน์”
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. ผ่าน google meet
📌 ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/zez-gdcd-pzy
👉 รหัสห้องประชุม: zez-gdcd-pzy
ท่านที่เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้โดยพิมพ์ชื่อ และสาขาที่สังกัด
ทางช่องข้อความใน google meet ที่แจ้งข้างต้นในวันและเวลาจัดงาน

 544 total views,  140 views today