ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

 1,478 total views,  1 views today