ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคน เตรียมรวมทีม เตรียมฝึกซ้อม วงดนตรี สากล เพื่อร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 วงชนะเลิศ จะได้ แสดงโชว์ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครครบ 19 ปี พร้อมเงินรางวัลมากมาย
🎶รวมวงไม่จำกัดคณะ
🎷ดนตรีที่แสดง ลูกทุ่ง สตริง ลูกกรุง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่
ผศ. ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ผู้ช่วยอธิการบดีไตรกีฬาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.พระนคร
โทร. 061-4023969
Line ID : amnatiamsumang

Loading