ข่าวประชาสัมพันธ์

“เปิดพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี 2564”

📣📣📣มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร📣📣📣

“เปิดพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี 2564”

โดยสามารถพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว
สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่นี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 836 3000 ต่อ 4108

 

 1,277 total views,  157 views today