ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
📣📣เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ประจำปีการศึกษา 2566📣📣

❗เปิดรับสมัคร 25 พ.ย. 65 ถึง 23 พ.ค 66❗

จัดการเรียนการสอน
ภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์
ภาคสมทบ วันเสาร์ – อาทิตย์
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ติดต่อสอบถาม งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
📞โทร 02 836 3000 ต่อ 4118

 67,902 total views,  1 views today