ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 และเป็นทุนต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 และเป็นทุนต่อเนื่อง)
คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 4 ปีปกติ)
– มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา
– มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
– มีรายได้ต่อครอบครัวของบิดา-มารดา รวมแล้วไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
– ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร หรือหน่วยงานภายนอก (ยกเว้น กยศ. และ กรอ. ***กู้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น***)
🙏🙏🙏 โปรดอ่านรายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้
***รับสมัครโดยวิธีทางไปรษณีย์เท่านั้น*** 📪 (โดยจ่าหน้าซอง เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ที่อยู่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02 665 3777
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 👈
การประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จากคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถติดตามได้ที่เพจกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา Tel.02 665 3777 ต่อ 6961 หรือ 081 731 8320 (พี่วิน) 081 584 3044 (พี่หน่อย) และ 091 715 8688 (พี่แอน) ในวันและเวลาราชการ จ-ศ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 2,749 total views,  1 views today