ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดีป้ายแดง ตอนที่ 2 : การพัฒนาการศึกษาและวิจัย

เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดีป้ายแดง ตอนที่ 2 : การพัฒนาการศึกษาและวิจัย
เปลี่ยนภูมิทัศน์ ปรับมุมมองกับ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับการพัฒนาการศึกษาและวิจัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำให้ฝันของบัณฑิตทุกคนเป็นจริง

 25,103 total views,  153 views today