กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปี 2563

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้มีผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1 นายบุญช่วย อำนาจเจริญยิ่ง และหมายเลข 2 นายพัทธดนย์ กิมเหลือง โดยเปิดให้นักศึกษาทุกคนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ร่วมลงชื่อใช้สิทธิ์ออกเสียงของตัวเองในเวลา 09.00 – 15.00 น. ในตอนเช้ามีการเปิดจุดการเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดจุดเลือกตั้ง พร้อมตรวจสอบ และปิดฝนึกหีบเลือกตั้ง ผลจากการเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนเสียงจากศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หมายเลขที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสโมสรนักศึกษา ได้แก่ นายบุญช่วย อำนาจเจริญยิ่ง หมายเลข 1 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ภาพกิจกรรม

 25,659 total views,  139 views today